(Ξένη Δημοσίευση) Μία (1) φρεγάτα και ένα (1) υποβρύχιοι που παίρνουν μέρος στην άσκηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2016» που διεξήχθη από Δευτέρα 9 έως Κυριακή 15 Μαΐου 2016 στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην ευρύτερη περιοχή προσβάσεως λιμένα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, Δευτέρα 16 Μαΐου 2016. Η άσκηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» ήταν διμερής ναυτική άσκηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία περιελάμβανε δραστηριότητες εν όρμω και εν πλω και αποσκοπεί στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού και Αιγυπτιακού Ναυτικού, πραγματοποιώντας συνεκπαίδευση στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, στις διαδικασίες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού πολέμου και πολέμου επιφανείας καθώς και συνεκπαίδευση μονάδων ειδικών επιχειρήσεων. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Γ.Ε.Ν./STR