Γενική άποψη του ναυαγίου και του χώρου της ανασκαφής